DoP

CE-merkintä ja suoritustasoilmoitus DoP

Uusi rakennustuoteasetus astui voimaan 1.7.2013. Asetus vaikuttaa myös rakennustuotteiden CE-merkintään.

CE-merkintään valmistajilta aiemmin vaadittu vaatimustenmukaisuusvakuutus poistuu käytöstä ja sen korvaa suoritustasoilmoitus, jota kutsutaan myös DoP:ksi (DoP = Declaration of Performance). Samalla poistuu myös CE-merkinnän vapaaehtoisuus niiden tuotteiden osalta, joille on laadittu harmonisoitu tuotestandardi eli hEN tai mikäli valmistajalla on tuotetta koskeva eurooppalainen tekninen arviointi (ETA).

Suomen Kuitulevy Oy on CE-merkinnyt kovalevytuotteitaan jo vuodesta 2004 lähtien. Olemme nyt päivittäneet entiset vaatimustenmukaisuusvakuutuksemme suoritustasoilmoituksiksi.

DOP LEIJONA -Levyt HB.H

DOP LEIJONA -Levyt HB

CE-märkning och Declaration of Performance (DoP)

Construction Products Regulation (CPR) trädde i kraft 1 juli 2013. Detta påverkade även CE-märkningen av byggprodukter.

De krav som tidigare gällt för materialtillverkare avseende CE-märkning, nämligen “EC Declaration of Conformity” kommer att tas bort och ersättas av “Declaration of Performance (DoP)”. CE-märkning är nu obligatoriskt för produkter som omfattas av en ”harmoniserad European Norm (hEN)” eller om tillverkaren har produkter som är godkända av “European Technical Assessment (ETA).”

Finnish Fibreboards hardboardprodukter har haft CE-märkning sedan 2004. Vi har nu uppdaterat vår tidigare EC Declaration of Conformity till den nya new Declaration of Performance (DoP).

DOP LIONBOARD HARDBOARD HB.H

DOP LIONBOARD HARDBOARD HB

CE marking and Declaration of Performance (DoP)

The Construction Products Regulation came into force on 1 July 2013. The Regulation also effected the CE marking of construction products.

Previously required by manufacturers for CE marking, the EC Declaration of Conformity will be taken out of use and replaced by the Declaration of Performance (DoP). CE marking is now mandatory for products, which are covered by a harmonised European Norm (hEN) or if the manufacturer has products approved by a European Technical Assessment (ETA).

Finnish Fibreboard Ltd. hardboard products have carried the CE marking since 2004. We have now updated our previous EC Declaration of Conformity to the new Declaration of Performance.

DOP LIONBOARD HARDBOARD HB.H

DOP LIONBOARD HARDBOARD HB

Menu