Ympäristö

Me välitämme ympäristöstämme

Yrityksemme on vastuussa ympäristön hyvinvoinnista ja kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisesta. Valtaosa tehtaamme käyttämästä energiasta tuotetaan biopolttoaineista, joten se on erittäin vihreää ja ympäristöystävällistä. Lisäksi käytämme nykyaikaista haihdutustekniikkaa tuotannosta syntyvän jäteveden käsittelyyn. Näillä toimenpiteillä varmistamme, että pystymme helposti alittamaan hyvin vaativat ympäristöluparajat.

Raaka-aineena käytämme lähialueiden puunjalostusteollisuuden sivutuotteita. Varmistamme aina, että puuraaka-aineemme on laillisesti korjattu sertifioiduista metsistä. Meillä on voimassaoleva PEFC sertifikaatti.

Käyttäessämme lähialueelta tuotettua raaka-ainetta, on hiilijalanjälki pieni kuljetusten osalta. Leijona-Levy on todennäköisesti yksi ympäristöystävällisimmistä biohajoavista levytuotteista. Tuotteisiimme ei lisätä formaldehydiä ja niillä kaikilla on M1 sertifikaatti. Lisäksi ne ovat helposti ja turvallisesti kierrätettävissä. Ei ole ihme, että LEIJONA-Levyt ovat markkinoiden ykkösvalinta.

Ilmaston lämpeneminen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

Suurin osa (55 – 70 %) kasvihuoneilmiön kiihtymisestä ja ilmaston lämpenemisestä johtuu hiilidioksidista. Varovaisimpienkin arvioiden mukaan sen määrä kasvaa 0,5 prosenttia vuodessa, jolloin ilmakehän hiilidioksidipitoisuus kaksinkertaistuisi vuoteen 2100 mennessä.

Vähintään 60 prosenttia ilmastonmuutoksesta johtuu ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä. Suurin päästölähde on fossiilisten polttoaineiden käyttö, joka aiheuttaa noin kuuden miljardin tonnin vuosittaiset hiilipäästöt. Pelkästään ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden pitäminen nykyisellään vaatisi yli 40 prosentin päästöjen vähennykset. Noin 85 prosenttia tarvitsemastamme energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla.

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta voidaan pienentää kahdella eri tavalla: vähentämällä päästöjä tai poistamalla ja varastoimalla hiilidioksidia. Puu materiaalina on ainutlaatuinen, sillä se kykenee molempiin.

Puun käyttö vähentää päästöjä merkittävästi

  • Puun tuotanto ja jalostus on erittäin energiatehokasta, joten puutuotteiden hiilijalanjälki on vähäinen.
  • Puulla voidaan lisäksi usein korvata teräs, alumiini, betoni tai muovi, joiden valmistus vaatii runsaasti energiaa.
  • Jokainen muita rakennusmateriaaleja korvaava puukuutiometri vähentää ilmakehän hiilidioksidipäästöjä keskimäärin 1,1 tonnia.
  • Puu eristää tehokkaasti ja se on erittäin energiatehokas rakennusmateriaali. Puu on 15 kertaa tehokkaampi kuin betoni, 400 tehokkaampi kuin teräs ja 1770 kertaa tehokkaampi kuin alumiini.

Fossiilisia polttoaineita voidaan korvata uusiutuvalla energialla. Kun puutuote ei enää sovellu uusiokäyttöön tai kierrätykseen, se voidaan polttaa energiaksi. Palamisessa syntynyt hiilidioksidin määrä on korkeintaan sama kuin aiemmin varastoitu, joten puun polttaminen on hiilineutraalia.

Puu sitoo hiiltä

Ihminen tuottaa joka vuosi 7 900 miljoonaa tonnia hiiltä ilmakehään. Luonnon hiilinielut sitovat tästä määrästä vain hieman yli puolet, joten päästövähennysten ohella meidän pitäisi pystyä myös sitomaan tuottamaamme hiiltä. Puutuote on luonnon oma hiilivarasto.

Luonnossa hiili on varastoitunut eri lähteisiin. Kun näistä varastoista vapautetaan hiilidioksidia ilmakehään tavalla tai toisella, tasapainottuu tilanne hiilen sitoutumisella hiilinieluihin kuten biomassaan, meriin ja järviin ja ilmakehään. Tätä prosessia kutsutaan hiilenkierroksi.

Vuotuisesti ihmiskunta tuottaa ilmakehään 7,900 miljoonaa tonnia hiiltä. Hiilinielut sitovat tästä määrästä vain 4,600 miljoonaa tonnia. Vuosittainen lisäys on siis huikeat 3,300 miljoonaa tonnia. Näin suuren määrän tasapainottaminen ei onnistu pelkästään päästöjä vähentämällä, vaan hiiltä on pystyttävä myös sitomaan.

Puu on hiilinielu

  • Yhteyttäessään metsän puut voivat sitoa suuria määriä hiilidioksidia ja varastoivat sen lopulta puuksi. Jokaisessa puukuutiometrissä on noin 0,9 tonnia hiilidioksidia.
  • Hyvin hoidetut ja nopeasti kasvavat talousmetsät ovat luonnonmetsiä tehokkaampia hiilinieluja.

Puutuote on hiilivarasto

  • Talousmetsissä sidottu hiili varastoituu puutuotteissa pitkäksi aikaa ja pysyy poissa ilmakehästä.
  • Puupohjaisten tuotteiden keskimääräinen elinikä vaihtelee sanomalehtien kahdesta kuukaudesta puurakenteiden yli 75 vuoteen.
  • Mitä pitempi elinikä sitä suurempi ympäristöhyöty: korjatun puun käyttöaika pitenee ja korvaavien tuotteiden valmistukseen tarvitaan vähemmän energiaa.
  • Keskiverto puinen omakotitalo sitoo hiiltä perheen kymmenen vuoden autoilun tai 10 etelänloman verran.

Puhdasta rakentamista

Puu on luonnonmukainen ja kestävä rakennusaine. Puhtaasti puupurusta ja -hakkeesta valmistetuissa Leijona-levyissä yhdistyvät vuosikymmenten perinteet ja luonnon materiaalien arvostamiseen.

Puu on mitä parhain rakennusaine hengittävyytensä, lujuutensa ja eristävyytensä ansiosta. Sataprosenttisesti uusiutuvana ja ilmasta hiiltä sitovana puu on myös ekologinen – puutuotteissa hiili säilyy sidottuna vuosisatojakin, ja tuotannon päästöt ovat merkittävästi pienemmät esimerkiksi tiileen ja betoniin verrattuna. Puretut puurakenteet voidaan puolestaan polttaa energiaksi tai kierrättää uusiotuotteiksi.

Suomen Kuitulevyn Leijona-levytTM valmistetaan puuteollisuudelta jäävästä puhtaasta puupurusta ja puuhakkeesta. Levyjen valmistuksessa käytetään pieniä määriä vahaa ja hartsia parantamaan levyjen kosteudenkestävyyttä ja lujuutta. Varsinkin kovalevyn valmistuksessa pystytään hyödyntämään puun omaa liima-ainetta, ligniiniä. Vähäisten kemikaalimääriensä vuoksi levyjä voi turvallisesti käyttää myös sisätilojen rakentamisessa ja remontoinnissa. Kaikki Leijona-levytTM täyttävät rakennusmateriaalien päästöluokituksen M1 vaatimukset.

Puun hyvien ominaisuuksien ja vuosikymmenten kehitystyön ansiosta Leijona-levytTM tarjoavat ekologisen ja kestävän vaihtoehdon rakentamiseen ja remontointiin. Suomalaisella laadulla ja osaamisella, tottakai!

Puu rakennusaineena

Puu on sata prosenttisesti uusiutuva ja ominaisuuksiltaan mitä parhain rakennusmateriaali: eristävä, luja, lämpöä varaava, hengittävä, kotimainen. Metsien vuosikasvusta noin 80 prosenttia käytetään teollisuuden tarpeisiin tai kotitarvepuuksi. 1970-luvun alusta lähtien Suomen metsävarat ovat kasvaneet joka vuosi enemmän kuin niitä on hyödynnetty. Myös Euroopan tasolla metsien hiilitase on positiivinen, eli metsät kasvavat enemmän kuin niitä kaadetaan.

Puu on uusiutuva, kestävä ja monipuoliset rakennustekniset ominaisuudet omaava luonnonmukainen rakennusaine. Puu eristää ja varaa lämpöä, ja on samaan aikaan sekä luja että helposti työstettävä materiaali. Puu on myös ekologinen; se kuluttaa selvästi vähemmän energia- ja luonnonvaroja sekä tuottaa vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin betoni tai teräs. Rakentajalle puu tarjoaa lujan, helposti työstettävän materiaalin, joka on sekä ekologisesti, esteettisesti että taloudellisesti erinomainen – kunhan sitä käytetään oikein. Puun rakenne ja ominaisuudet kannattaakin oppia tuntemaan ja huomioimaan rakenteita ja rakennusta suunniteltaessa.

Puun hyvät ominaisuudet säilyvät puutuotteissa. Puutuotteet hillitsevät paremmin ilmastonmuutosta, sillä niissä puun sitoma hiili varastoituu jopa useiksi sadoiksi vuosiksi. Puutuotteiden valmistuksesta aiheutuvat päästöt ovat myös pienempiä kuin muilla rakennusaineilla. Rakennusta purettaessa puupohjaiset rakennusjätteet voidaan hyödyntää energiantuotannossa ja näin vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Suomen Kuitulevyn Leijona-levytTM valmistetaan jo 80 vuoden kokemuksella puhtaasti puupurusta ja-hakkeesta, modernin rakentamisen vaatimukset täyttäen.

Menu