Ympäristösertifikaattimme

Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1

Luonnollisen koostumuksensa johdosta Leijona-levytTM ovat turvallisia ja laadukkaita myös sisätiloissa. Ne täyttävät selvästi rakennusmateriaalien vaativimman päästöluokan M1.

Puu koostuu selluloosakuiduista, jota sitoo yhteen puun oma vahva liima-aine, ligniini. Ligniiniä on puussa yleensä 20-30% ja se saa aikaan puun tyypillisen kellertävän värin sekä puumaisen kovan rakenteen. Juuri ligniinin suuri määrä erottaa puun ruohovartisesta kasvista.

Leijona-levyjenTM valmistusprosessissa puun ligniiniä hyödynnetään tehokkaasti. Vähäisen liimamääränsä ja luonnollisen koostumuksensa ansiosta Leijona-levyt ovat puhtaimpaan M1-luokkaa; ne ovat turvallisia, luotettavia ja laadukkaita.

Puhtautensa ansiosta Leijona-levyjäTM voi käyttää huoletta myös sisätiloissa.

Hyvä sisäilmasto edellyttää sisäilma-asioiden huomioon ottamista suunnittelun, rakentamisen ja käytön kaikissa vaiheissa. Sen lopulliseen laatuun vaikuttavat monien muiden tekijöiden ohella sisätilojen rakennusmateriaalit.

Rakennusmateriaalien päästöluokitus esittää vaatimukset tavanomaisissa työ- ja asuintiloissa käytettäville materiaaleille hyvän sisäilman laadun kannalta. M1-merkki kertoo vähäpäästöisyydestä.

Luokituksessa rakennusmateriaalit jaetaan kolmeen luokkaan, joista M1 on paras. M1-merkki kertoo, että tuote on testattu puolueettomassa laboratoriossa ja että se on vakioiduissa testiolosuhteissa täyttänyt puhtaimmaan M1-luokan vaatimukset. Sertifikaattimme näet tästä.

Sertifioiduista metsistä (PEFC and FSC®)

Tunnetuimmat ja laajimmin käytössä olevat metsäsertifiointijärjestelmät ovat PEFC ja FSC® Molemmat järjestelmät edistävät metsien käsittelyn taloudellista, yhteiskunnallista ja ympäristönäkökulmaa, mutta painottavat niitä eri tavoin. Suomessa on PEFC -sertifioitua metsää noin 16,5 miljoonaa hehtaaria ja FSC®-sertifioitua metsää noin 1,3 miljoonaa hehtaaria.

Leijona-levytTM syntyvät sertifioiduista metsistä – raaka-aineen kulkua voidaan seurata metsästä valmiiksi levyksi saakka.

Suomen Kuitulevy Oy:llä on DNV GL:n myöntämät puun alkuperäketjun hallintasertifikaatit PEFC nro. DNVFI-PEFC-COC-000038 ja FSC® nro. DNV-COC-001453, DNV-CW-001453.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. Järjestelmä varmistaa puun ja paperin ostajille, että puuraaka-aine on peräisin kestävästi hoidetusta metsästä.

Suomen Kuitulevy Oy sitoutuu noudattamaan PEFC – ja FSC®. sertifioinnin vaatimuksia. Raaka-ainehankinnan politiikan mukaisesti yhtiö noudattaa toiminnassaan seuraavia periaatteita:

 • ekologisesti tärkeiden metsäalueiden suojelu
 • luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen
 • geenimuuntelun kielto metsänhoidossa
 • työntekijöiden oikeuksien kunnioittamisen
 • paikallisen työvoiman huomioon ottaminen
 • vuorovaikutus paikallisten asukkaiden ja sidosryhmien kanssa
 • perinteisten maankäyttöoikeuksien ja paikallisten tapojen kunnioittaminen

Suomen Kuitulevy Oy tekee kaikkensa välttääkseen:

 • suojelumetsien ja suojeltavien kohteiden hävittämistä
 • laittomia hakkuita ja laittoman puun kauppaa
 • alkuperäiskansojen oikeuksien ja ihmisoikeuksien rikkomista
 • metsien muuntamista viljelymaaksi tai muuksi teolliseksi alueeksi

WWF Scorecard

View Finnish Fibreboard (UK) Ltd’s performance on sustainable timber and timber products in the WWF-UK Timber Scorecard 2017 here

WWF-UK recently ran a Forest Campaign and has an ongoing programme of work to raise awareness of the importance of responsible forest trade. To assess whether the UK is seeing improved company performance in securing timber and timber products from responsible sources, WWF needed to measure the progress of timber and timber product buyers in the UK on sustainable sourcing. WWF believes that transparency on these issues is an integral feature of a responsible company, and we have therefore awarded points to companies that make the information publicly available.

Read here to find out more about WWF

FSC® Chain of Custody

PEFC CERTIFICATE

PEFC GROUP C CONFIRMATION

M1 CERTIFICATE

Menu